ހަނދު ފަދައިން މެނުވީ އިންސާނާގެ ޙަޔާތް ނުވެއެވެ.

ހަނދު ފަދައިން މެނުވީ އިންސާނާގެ ޙަޔާތް ނުވެއެވެ.

﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ – سورة يس  39

އަދި ހަނދަށް ތިމަންއިލާހު މަންޒިލްތަކެއް މިންވަރު ކުރެއްވީމެވެ. ދުވަސްވެ، ހިކި، ގުދުވެފައިވާ އިހާގޮނޑިއެއް ފަދައިން އެނބުރި އަތުވެއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެ. (އެބަހީ: ހުޅެވިހަނދަކަށް ބަދަލުވެއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެ.)

ހަނދާމެދު ވިސްނާފިކުރު ކޮށްލައިފިނަމަ އެނގިގެންދާނީ އިންސާނާގެ ޙަޔާތްވެސް ހަމަ މިފަދައިން ވާ ކަމެވެ. ފެށެނީ ޟަޢީފުކޮށެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ބާރު ގަދަވަމުން އައިސް ފުރިހަމަވެ އެއަށްފަހު ދަށްވާން ފަށައެވެ.

=އިބްނު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ=